Giới thiệu chung
Trưng bày chuyên đề “Tuổi trẻ trên quê hương Xô viết anh hùng” là sưu tập những hình ảnh chân thực, sinh động tái hiện hành trình 90 năm tuổi trẻ Nghệ An cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu.
Trải qua mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, tuổi trẻ Nghệ An luôn phát huy hào khí Xô viết anh hùng, trau dồi bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn đức, luyện tài, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ với phương châm “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm những trang sử vàng của quê hương, đất nước.
Hãy xem, lắng nghe, cảm nhận để thấy được những hy sinh thầm lặng, những đóng góp to lớn của tuổi trẻ Nghệ An trên quê hương Xô viết anh hùng trong hành trình vươn lên với khát khao xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững, văn minh.
CHỦ ĐỀ 1
    Tuổi trẻ Nghệ An trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
  • Vào những năm cuối thế kỷ XIX, khi đất nước đang rên xiết dưới ách xâm lược của thực dân Pháp, hàng trăm thanh niên Nghệ Tĩnh đã lần lượt xuất dương tìm đường cứu nước, tiêu biểu như: Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu…
  • Đầu năm 1925, từ tổ chức Tâm Tâm xã, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn đưa 9 thanh niên ưu tú vào nhóm Thanh niên Cộng sản Đoàn và từ nòng cốt đó, tháng 6/1925, Người thành lập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, ra tờ báo Thanh Niên.
CHỦ ĐỀ 2
    Tuổi trẻ Nghệ An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
  • Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hoà chung khí thế chiến thắng của cả nước, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức các phong trào thi đua như: "Mừng Việt Nam đại thắng, nhớ ơn Bác Hồ”, “Quầy hàng thanh niên làm theo lời Bác”, “Công trình thanh niên cộng sản”, “Công trình tuổi trẻ”, “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ an ninh Tổ quốc”… được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên nhiệt liệt hưởng ứng. Phát huy hào khí Xô Viết Nghệ Tĩnh, tuổi trẻ Nghệ An đã thể hiện vai trò đi đầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển